Jakub Sudoł

Trąbka

Kuba gra w KA1 na trąbie, ale i na gitarce, gdy zajdzie taka sposobność